Atomic cloud over Nagasaki

Atomkrieg: Atomic cloud over Nagasaki from Koyagi-jima by Hiromichi Matsuda (9. August 1945)

Atomic cloud over Nagasaki from Koyagi-jima by Hiromichi Matsuda (9. August 1945)

Schreibe einen Kommentar